Regler for brug af ridehus

 

For at tilgodese så mange som muligt, har vi her et sæt simple retningslinjer, så alle kan være her samtidig.

 • Longering:
 Hvis der er mere end 2 ryttere i ridehuset, må der ikke longeres.

 • Hvis der ingen ryttere er i ridehuset må 2 gerne longere samtidig, ellers ikke.

 • Alle lyde fra pisk er forbudt når man longerer, hvis der er ryttere tilstede.
 • Almindelig Ridning:
 Der skal altid rides venstre mod venstre.
Sørg for at pisk ikke giver lyde fra sig ved brug, når andre rider.
Voldsom irettesættelse af hesten, er ikke tilladt når andre rider.
 • Spring:
 Der er spring onsdag i ridehuset, nogle gange er der spring på banen fra kl. 8 til 21.

 • Der udover må der altid sættes spring på banen, så længe der ikke er andre der rider.
 • Det er altid dem der ikke springer der har 1. prioritet, undtaget hvis man 2 dage før, skriver det på tavlen.
 • Undervisning:
 Den der får undervisning, skal der tages hensyn til.

 • Hvis der er specielle behov, eks. I form af volter eller hovslag, skal den underviste gøre opmærksom på dette.

 • Får man undervisning af udefrakommende undervisere skal man skrive det på tavlen. 
Undervisning af udefra kommende underviser skal altid foregår udenfor primetime, dvs. ikke mellem kl. 14-20 i hverdagene.

 • Man skal altid tage hensyn til at alle skal have mulighed for at ride deres egen ridning.
 • Husk at fjerne klatter.
 • Husk at gøre opmærksom på ”jeg åbner” når man går ind i ridehuset.
 • Opstigning, samt afstigning foregår primært i området lige indenfor porten, ellers på midten i ridehuset.
 • Standsning af hest ved porten for at snakke frabedes.
 • Da dette sted også tilrider heste, samt fremviser heste, har undertegnet altid fortrinsret hvis nødvendigt.

Hav en god ridning
Christina Kolter

Gl. Nøglegaard • v/Christina Kolter • Gl. Nøgelgårdsvej 33 • 3540 Lynge • Tlf: 22 36 46 69