DEN NYE STALDBYGNING BLEV FÆRDIG EFTERÅRET 2007

 

Så er der klar til støbning

 

Der går en del beton til for at få støbningen færdig

 

Maj 2007
Sagen blev i foråret 2007 delt i to. Den ene blev til en byggetilladelse til at bygge ca. 380 m2 stald og den anden skulle til høring og offentliggøres for at få Landzonetilladelse til at bygge ridehal med banemål 20x40 m. I den første uge af june skulle det være muligt at få de sidste papirer. Byggeriet af stalden er i fuld gang.

 

Marts 2007
Nu er der endelig kommet en afklaring på vores ansøgning om at bygge. Det har næsten taget 2 år at få sagen igennem Allerød Kommune, høring og Naturklagenævnet.

Naturklagenævnet har vurderet at Allerød Kommune ikke har redegjort godt nok for, hvorfor netop vi skulle have love til at bygge et ridehus med en 20x60 ridebane, når det er almindelig praksis at et Stutteri har lov at opføre et ridehus med en ridebane på 20x40. De har også givet Allerød Kommune ret i at der ikke er noget til hinder for at vi skal have lov til at bygge på vores jord. Summa summarum er, at vi har anmeldt at vi påbegynder byggeri af en stald og et ridehus med 20x40 ridebane, til Kommunen. Ifølge forvaltningens egne regler, har Kommunen 14 dage til, at komme med specifikationer, i det tilfælde at der foreligger nogle. Vi venter svar i uge 9 2007.

Går alt som det skal! - begynder der at ske noget på matriklen i april 2007.

 

Så er der støbt randfundament og nettet er lagt.

Hunden Tzara ser til at alt går vel!

Gl. Nøglegaard • v/Christina Kolter • Gl. Nøgelgårdsvej 33 • 3540 Lynge • Tlf: 22 36 46 69