STALDREGLER

 

For at bevare et godt staldmiljø for heste og ryttere har vi opstillet følgende regler, som til enhver tid skal overholdes af alle:

 
§ Man er forpligtet til at hilse på alle man møder.
§ Staldgangen fejes og ryddes efter brug – også når det er for at ride.
§ Arealet foran og imellem staldene fejes/rives efter brug.
§ Klatter efter hest/pony og hund på arealerne (alle steder hvor hestene færdes på vores arealer, samt cykelsti, ud for vores folde) samles op.
§ Redskaber sættes på plads efter brug.
§ Håndvasken rengøres efter brug og spanden under vasken i gl. stald tømmes.
§ Boksdøren er til grime og træktorv. Dog kan dækken hænges her, mens man rider.
§ Plastic fra wrap foldes sammen og bindes med snore.
§ Skurvogn og Rytterstue holdes ren og ryddelig.
§ Alle personlige ejendele skal opbevares i skab eller kasse el. lign.
§ Dækken kan hænges på dækkenstativ hvis det er vådt – ellers i eget skab.
§ Affald lægges i skraldespanden. Når skraldespanden er fyldt sættes ny pose i.
§ Vandslanger rulles sammen efter brug.
§ Hvis du opdager at noget er gået i stykker, så underret rette vedkommende.
§ Der må ikke færdes heste på vores vej, samt alle slags parkeringsarealer.
§ Kør venligst ikke mere end 10 km/t på området.
§ Døre og vinduer skal være lukket i dagtimerne når det er frostvejr.
§ Spar mest muligt på vand og el. Sluk begge dele efter brug.
§ Har man hest i løsdrift har man strigleplads i gl. stald.
§ Når der bliver lukket ind, står man ikke på staldgangen med hest.
§ Kæderne i ny stald skal hænges op efter brug.
§ Står man på staldgang er hesten bundet i begge sider.
§ Man står på staldgang i den stald man har sin hest.
§ Vandspiltorvet i ny stald må bruges af alle.
§ Med mindre man lukker heste ind eller ud fra fold går man ikke gennem gl. stald for at komme i ny stald.
§ Husk at råbe ”jeg kommer ind”, inden porten til ridehus åbnes.
§ Der må ikke opbevares strøelse, kasser, dækkener el. lig. på staldgangen.
§ Pensionærer er forpligtet til at holde boksen ren, det gælder bunden og træværk, vindue, tremmer mv.
§ Pensionærer er forpligtet til at holde sandfold ren for klatter og stråfoder.
§ Af- og pålæsning af heste foregår kun foran gl. stald.
§ Heste ejere forpligter sig til at gøre eventuelle halvparter opmærksom på stedets regler.
§ Det er ikke tilladt at medicinere andres heste.
§ Stalden er åben fra kl. 07.00 - 22.00. Har du behov for tid ud over dette, skal det aftales forinden.
 
Gl. Nøglegård – et rart fristed.

Christina Kolter
 

Gl. Nøglegaard • v/Christina Kolter • Gl. Nøgelgårdsvej 33 • 3540 Lynge • Tlf: 22 36 46 69