Lidt og Ian:

Titel: Kræftceller – hvordan slår vi dem ihjel?

 

Ian H Lambert er uddannet cellebiolog og til dagligt underviser IHL ved Københavns Universitet bl.a. i det felt der beskriver, hvorledes vores kropsceller kommunikerer med hinanden.

 

IHL vil i sit foredrag fortælle hvorledes kroppen skaffer sig af med gamle/udtjente/beskadiget celler via en genetisk bestemt og yderst velkontrolleret proces.

 

Med udgangspunkt i sin egen forskning vil IHL lægge vægt på, hvorledes kræftceller undgår celledødsprocessen og hvordan man i dag, ved hjælp af design af specifikke kemoterapeutiske stoffer, kan dræbe kræftceller, der er blevet modstandsdygtig overfor en gængs kemoterapeutisk behandling.

 

Kom og stil spørgsmål og få svar.

Gl. Nøglegaard • v/Christina Kolter • Gl. Nøgelgårdsvej 33 • 3540 Lynge • Tlf: 22 36 46 69